Projekt "Analýza a návrh adaptace systému QUERYTHERM pro průmyslové provozy" (CZ.01.1.02./0.0/0.0/16_045/0009767) je spolufinancován Evropskou unií. QUERYTHERM je pokročilý řídicí systém pro regulaci dodávky tepelné energie. Analyzujeme funkci zařízení z pohledu energetické efektivity a navrhujeme korekci algoritmu či

Předmětem projektu je výzkum a vývoj unikátních prototypů atmosférických generátorů vody, v rámci kterého dojde k rozvoji technologie a inovaci zařízení a komponentů této technologie. Výzkum a vývoj atmosférického generátoru vodyStáhnout

Projekt "Vývoj metody hodnocení úspor v teplárenském odvětví" (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012787) je spolufinancován Evropskou unií. Předmět poskytnutí služby je vývoj metodiky hodnocení úspor. Cílem je zpracovat metodiku tak, aby v co nejširším rozsahu obchodních případů vedla k co možná