• Home
  • Analýza a návrh adaptace systému QUERYTHERM pro průmyslové provozy

Projekt “Analýza a návrh adaptace systému QUERYTHERM pro průmyslové provozy” (CZ.01.1.02./0.0/0.0/16_045/0009767) je spolufinancován Evropskou unií.

QUERYTHERM je pokročilý řídicí systém pro regulaci dodávky tepelné energie. Analyzujeme funkci zařízení z pohledu energetické efektivity a navrhujeme korekci algoritmu či úpravy systému pro budoucí nasazení produktu v průmyslových objektech.