• Home
  • Vývoj metody hodnocení úspor v teplárenském odvětví

Projekt “Vývoj metody hodnocení úspor v teplárenském odvětví” (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012787) je spolufinancován Evropskou unií.

Předmět poskytnutí služby je vývoj metodiky hodnocení úspor. Cílem je zpracovat metodiku tak, aby v co nejširším rozsahu obchodních případů vedla k co možná nejjednoduššímu a maximálně přímočarému hodnocení dosahovaných úspor s možností automatizace tohoto procesu.